Historia regionu

Walim

Walim

Początki Walimia są słabo udokumentowane. Teren zasiedlony był prawdopodobnie w 1220 r. W XIII – XIV wieku Walim (Waltersdorf) jest miejscem eksploatacji złota i srebra.

Stare Bogaczowice

Stare Bogaczowice

Osadnictwo na terenie gminy Stare Bogaczowice ma bogatą historię. Chwaliszów oraz Stare Bogaczowice po raz pierwszy wymienione są w dokumentach z 1228 roku w aktach związanych z założeniem klasztoru henrykowskiego.

Głuszyca

Głuszyca

Głuszyca (niem. Wüstegiersdorf) to dolnośląskie miasteczko wyjątkowej urodzie i burzliwej historii. Niezwykle cenną wartością Głuszycy jest jej położenie: w rozległej kotlinie górskiej, w otoczeniu malowniczych pasm Gór Sowich od strony wschodniej, a także Gór Suchych, części Gór Kamiennych – od strony zachodniej i Gór Wałbrzyskich – od...

Wałbrzych

Wałbrzych

Liczący ponad 100 tys. mieszkańców Wałbrzych, to jedno z największych miast w województwie dolnośląskim, które pod względem powierzchni należy do miast rozległych wytyczając swoje granice wokół śródgórskiej Kotliny Wałbrzyskiej oraz okolicznych wzniesień. Z geograficznego punktu widzenia miasto położone jest w centralnej części Sudetów Środkowych na...

Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój

Uzdrowisko na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Pogórza Wałbrzyskiego położone w bezpośrednim kontakcie z Wałbrzychem. Pomimo sąsiedztwa z dużym ośrodkiem przemysłowym, jakim przez lata był Wałbrzych, Szczawno-Zdrój kojarzone jest raczej z zielenią i malowniczą zabudową pensjonatową, co idealnie wpisywało się w koncepcję architektoniczną planistów, zakładającą...

Mieroszów

Mieroszów

Niewielkie miasteczko u podnóża Gór Kamiennych nad rzeką Ścinawką. Swój rozwój zawdzięcza położeniu na trasie handlowej pomiędzy Śląskiem i Czechami. W XIV wieku miejscowość zyskała na znaczeniu, gdy funkcje administracyjne z pobliskiego zamku Radosno przeniesione zostały na teren dzisiejszego Mieroszowa.

Kalendarium wydarzeń