Kontakt

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
tel. (74) 66 43 850

e-mail: lot@lotaw.pl

(74) 66 43 850

REGON: 021857879

NIP: 886-29-77-286

KRS: 0000414634

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT AW) zostało założone 1 grudnia 2011 r. jako Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt” działające na terenie gmin Głuszyca, Jedlina Zdrój, Walim.
 
W dniu 5 grudnia 2012 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę i rozszerzono teren działania, umożliwiając przystąpienie do Stowarzyszenia gminom i innym podmiotom Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z partnerami funkcjonującymi na rynku usług turystycznych. Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kultury oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.
 
Prezentowana strona ma na celu pokazanie walorów regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej i jego oferty turystycznej, możliwości spędzenia wolnego czasu oraz kalendarza wydarzeń kulturalnych. Celem strony jest również prezentacja praktycznych informacji dla turystów, mieszkańców i jednoczenie osób, organizacji, instytucji powiązanych z turystką w regionie.

(pole obowiązkowe)
(pole obowiązkowe)

Jak dojechać?