Stara Kopalnia
Stara Kopalnia

Jak se dostat?

Katalog turistických zařízení

Vyberte kategorii, pokud chcete zúžit zobrazený seznam objektů:

Web byl vytvořen v českém jazyce v rámci projektu s názvem: Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt č. CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304

Kalendář akcí

Zprávy

Historie regionu

Mieroszów

Mieroszów

Malé městečko u úpatí Kamenných hor nad řekou Ścinawka. Za svůj rozvoj vděčí poloze na obchodní stezce mezi Slezskem a Čechami. Ve 14. století obec získala na významu, protože došlo k přenesení správních funkcí z nedalekého hradu Radosno na území dnešního Mieroszowa. Osada tehdy získala městská práva a postupně rozkvétala.

Svídnice

Svídnice

Svídnice leží na Svídnické rovině, 20 km od Valbřichu, 50 km od Vratislavi a Lehnice a asi 70 km od Jelení Hory i od Kladska. Úzký pás tektonické Podsudetské propadliny na jihu a jihozápadě odděluje město od nedalekých vyvýšenin Orlické oblasti. Několik kilometrů východně a severně od Svídnice vyrůstají kulminace Kiełczyńského pohoří a masivu Ślęży. Městem protéká Bystrzyca, levostranný přítok Odry, a potok Witoszówka, na němž byla vytvořena malá přehrada u úpatí Slovanského sídliště. Svídnice vznikla u obchodních stezek nedaleko raně...
Valbřich

Valbřich

Valbřich je s více než 100 tis. obyvatel jedním z největších měst v Dolnoslezském vojvodství, a z hlediska rozlohy patří k rozlehlým městům. Své hranice si vytyčilo kolem Valbřišské kotliny mezi horami a okolními kopci. Z geografického hlediska město leží v centrální části Orlické oblasti, na území Valbřišských hor a Valbřišského podhůří. Nejvýše položený bod města je vrcholek Borowá (853 m n. m.), což je zároveň nejvyšší vrchol Valbřišských hor.