Stara Kopalnia
Stara Kopalnia

Jak se dostat?

Katalog turistických zařízení

Vyberte kategorii, pokud chcete zúžit zobrazený seznam objektů:

Web byl vytvořen v českém jazyce v rámci projektu s názvem: Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt č. CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304

Kalendář akcí

Zprávy

Historie regionu

Głuszyca

Głuszyca

Głuszyca (něm Wüstegiersdorf) je městečko v Dolním Slezsku, pyšnící se výjimečnou krásou a bouřlivou historií. Jeho neobyčejná hodnota spočívá v poloze: v rozlehlé horské kotlině obehnané malebným pásmem Sovích hor ze strany východní a Suchých hor – části Kamenných hor – ze strany západní, a dále Valbřišských hor – od severu.

Svídnice

Svídnice

Svídnice leží na Svídnické rovině, 20 km od Valbřichu, 50 km od Vratislavi a Lehnice a asi 70 km od Jelení Hory i od Kladska. Úzký pás tektonické Podsudetské propadliny na jihu a jihozápadě odděluje město od nedalekých vyvýšenin Orlické oblasti. Několik kilometrů východně a severně od Svídnice vyrůstají kulminace Kiełczyńského pohoří a masivu Ślęży. Městem protéká Bystrzyca, levostranný přítok Odry, a potok Witoszówka, na němž byla vytvořena malá přehrada u úpatí Slovanského sídliště. Svídnice vznikla u obchodních stezek nedaleko raně...
Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój

Neznáme přesné datum vzniku Jedliny-Zdroje - různé prameny uvádějí v čase i velice vzdálená data sahající dokonce do 13. století, kdy tu měl existovat strážní hrádek, součást obranné hraniční linie svídnicko-javorského knížectví. Minulost nám bližší je spojena se zdejšími minerálními prameny, které byly známy pravděpodobně už v 16. století, ale k léčbě se začaly používat teprve ve 20. letech 17. století, kdy pozemek s prameny koupil rod von Seherr-Thoss.