Města čekající na objevení - Valbřich, Svídnice, Kamenná Hora, Nová Ruda

Zkáza v podobě 2. světové války do valbřišského regionu nepronikla. Frontová linie se zastavila u Střihomi a ušetřila stará města Krkonošsko-jesenické subprovincie. Dnes můžeme obdivovat historická centra měst, jejichž některé budovy si ještě pamatují pravidelně se zde konající trhy. Pozůstatkem po těchto dobách jsou např. charakteristické měšťanské domy s podloubím ve Valbřichu nebo Kamenné Hoře, které se využívaly jako dokonalé místo pro obchod s plátnem vyráběným v tomto regionu. O místních kupeckých tradicích svědčí také symboly zámořských kontaktů zdejších kupců, jako je socha Neptuna na náměstí ve Svídnici nebo dům U Kotvy ve Valbřichu.

Valbřich - město bílé a černé orlice Toto bývalé vojvodské město bývá nazýváno městem černého a bílého zlata vzhledem k převaze dvou průmyslových odvětví - výroby porcelánu a těžby černého uhlí (valbřišské doly byly v provozu do 90. let 20. stol.).

 

Svídnice - náměstí s tradicemi Svídnické historické centrum se vyznačuje starou, sevřenou zástavbou a od doby středověku nezměněným urbanistickým rozvržením středu města. Barevné měšťanské domy, tesané barokní kašny a obnovená radniční věž, ze které lze obdivovat panorama města, jsou vizitkou svídnického náměstí, na kterém se nachází Muzeum starého kupectví. 

 

Kamenná Hora - město tkalců V Kamenné Hoře se dodnes dochovalo původní rozvržení města založené na centrálně situovaném obdélném náměstí, ze kterého vybíhají ulice křižující se pod pravým úhlem. Na náměstí (Plac Wolności) se dochovalo několik barokních domů s podloubím. Zajímavostí Kamenné Hory je, že se radnice nachází mimo náměstí. 

 

Nová Ruda - město červeného pískovce Malebné městečko nad řekou Włodzica u úpatí Sovích hor. Dříve šlo o velké průmyslové centrum, po kterém v panoramatu města dodnes najdeme mno- ho hornických budov. Vizitkou Nové Rudy je zajímavě situované náměstí s novorenesanční radnicí postavenou z červeného pískovce. 

Powrót do listy