Cesta slohy sakrální architektury

Cisterciácký klášter v Křešově - milostivý kostel v Kamenné Hoře - kostel Spasitele ve Valbřichu - katedrála ve Svídnici - pravoslavný kostel v Sokołowsku Sakrální památky valbřišské aglomerace představují paletu různých architektonických stylů a vyznání. Najdeme tu bohaté barokní chrámy vytvořené předními architekty a malíři, nejednou stojící na gotických základech.

 

 

• Rozvoj daného regionu často ovlivnila činnost řeholních řádů. Tak tomu bylo např. v Křešově, kde náš výlet začneme. Už na konci 13. stol. přišli do Křešova cisterciáci, jejichž aktivity a fundace ovlivnily celé okolí. Zdejší bývalý cisterciácký klášter dnes tvoří dva kostely ze 17. a 18. století okouzlující svou architekturou, malířstvím a sochařstvím. Oba kostely jsou zapsány na seznam polských historických památek. 

 

 

• Jeden ze dvou dochovaných milostivých kostelů se nachází nedaleko Křešova, v Kamenné Hoře. Barokní podoba chrámu z roku 1730 se inspirovala kostelem sv. Kateřiny ve Stockholmu. Bohaté vybavení kostela bylo v poválečných letech bohužel odvezeno. 

 

 

• Při odjezdu z Kamenné Hory se vydáme směrem do centra Valbřichu, nad kterým se tyčí dvě kostelní věže - vyšší je kostel Andělů strážných, kde můžeme obdivovat např. renesanční a barokní náhrobníky. Druhá je kostel Spasitele - zajímavostí je, že tento chrám byl postaven v roce 1789 podle návrhu C. G. Langhansa - autora Braniborské brány v Berlíně. 

 

• Při návštěvě mírového kostela ve Svídnici nemůžeme vynechat ani další důležitou sakrální památku vzdálenou od něj 10 minut chůze - jde o katedrálu Cerkiew w Sokołowsku Kościół ewangelicki w Wałbrzychu 148 149 sv. Stanislava a Václava s jednou s nejvyšších věží v Polsku (101,5 m) tyčící se nad městem. I katedrála okouzlí svým bohatým barokním interiérem, a dnes se zde nachází sídlo Svídnické diecéze. V roce 2018 poctil polský prezident chrám tím, že mu přidělil status historické památky. 

 

• Zajímavostí regionu je také pravoslavný kostel v Sokołowsku. V roce 1901 byl s ohledem na ruské hosty navštěvující lázně postaven malý pravoslavný chrám. V poválečných letech bylo vybavení kostela bohužel zdevastováno. V roce 1996 ho odkoupila pravoslavná komunita. Více informací viz popis atrakce 48.

Powrót do listy