dodano: 05.01.2021

Stare Bogaczowice

Osadnictwo na terenie gminy Stare Bogaczowice ma bogatą historię. Chwaliszów oraz Stare Bogaczowice po raz pierwszy wymienione są w dokumentach z 1228 roku w aktach związanych z założeniem klasztoru henrykowskiego.

Osadnictwo na terenie gminy Stare Bogaczowice ma bogatą historię. Chwaliszów oraz Stare Bogaczowice po raz pierwszy wymienione są w dokumentach z 1228 roku w aktach związanych z założeniem klasztoru henrykowskiego. W 1292 roku Chwaliszów wraz z Starymi Bogaczowicami zostały przekazane Cystersom w Krzeszowie. Poprzez nadania Bolka I posiadłości cysterskie były rozszerzane i objęły wsie Gostków i Nowe Bogaczowice. Wieś Struga wymieniana w 1290 roku stanowiła siedzibę rycerską. Na obszarze obecnej gminy kwitła działalność rzemieślnicza oraz przemysłowa, górnictwo: eksploatacja wapieni, rud żelaza i rud srebra. Poza tym miejscowość ta miała i do dziś ma charakter rolniczy, choć już na początku XX wieku zaczęła rozwijać się turystyka, w przeszłości funkcjonowała tu nawet pijalnia wody mineralnej. Znajdują się tu ciekawe zabytki sakralne, ruiny piastowskiego zamku Cisy, Pałac Struga i wiele szlaków turystycznych, w tym ciekawy szlak prowadzący na Wieżę Widokową na Trójgarbie.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy