Industriální stezka nejzajímavější technické památky

Stara Kopalnia ve Valbřichu, Muzeum železnice ve Slezsku v Jaworzyně Śląské, přehrada na Bystrzyckém jezeru v Zagórzu Śląském. Industriální turistika je v Polsku čím dál lépe se rozvíjejícím turistickým odvětvím. Valbřišský region kdysi proslulý uhelnými doly se dnes proměňuje v centrum kultury a umění. Až si prohlédneme slavné hrady, zámky a kostely, stojí za to poznat hodnotné technické památky na území valbřišské aglomerace.

 

Valbřich se může pochlubit jednou z největších atrakcí postindustriální turistiky v Polsku - Centrem vědy a umění Stara Kopalnia. Na území bývalého černouhelného dolu Julia (dříve Thorez) dnes funguje Muzeum průmyslu a techniky, a také Galerie současného umění a Centrum unikátní keramiky s bohatou nabídkou vzdělávacích aktivit. Během prohlídky s průvodcem můžeme také vystoupat na vyhlídkovou věž a projít se podzemním tunelem. 

 

•V Jaworzyně Śląské, na území bývalé výtopny, funguje Muzeum železnice ve Slezsku, které disponuje jednou z největších sbírek historického železničního vozového parku v této části Evropy - nachází se tu okolo 150 kolejových vozidel.

 

• Přehrada na Bystrzyckém jezeru postavená v letech 1911-1914 je dalším příkladem historické technické konstrukce na území valbřišské aglomerace. Přehrazený proud řeky Bystrzyca mezi Zagórzem Śląským a Lubachowem vytvořil velkou vodní nádrž, která kromě retenční funkce slouží turistům jako místo k rekreaci. V prázdninovém období je tu otevřeno oficiální koupaliště a půjčovna vybavení pro vodní sporty. 

Powrót do listy