Stezkou dřevěné sakrální architektury

V Krkonošsko-jesenické subprovincii se do dnešní doby příliš památek dřevěné sakrální architektury nedochovalo. V popisovaném regionu přesto najdeme 4 příklady objektů tohoto typu.

 

 

• Jednou z nejcennějších sakrálních památek regionu je nepochybně mírový kostel nacházející se ve Svídnici vzdálené od Valbřichu 20 km. Bohatě vybavený barokní kostel byl postaven evangelíky v roce 1657 a je považován za největší dřevěný chrám Evropy. Ve svém interiéru dokáže pojmout kolem 7500 osob. Jedná se o památku zapsanou na seznam UNESCO. 

 

 

Rybnica Leśna ležící na styku Valbřišských a Kamenných hor je stará hornická ves. Právě v dolech pracující horníci založili na zač. 17. století dřevěný kostel sv. Hedviky Slezské. Uvnitř tohoto nenápadného chrámu se dochovalo vybavení pocházející z doby stavby s renesančním oltářem a kazatelnou. 

 

 

• Dalším dřevěným chrámem na naší trase je kostel Narození Panny Marie ve vesnici Grzmiąca u Głuszyce. Skromné vybavení interiéru skrývá např. dřevěnou emporu, vzpomínku na dobu, kdy se kostel nacházel v rukou místních evangelíků. 

 

Sierpnica je malebná vesnice schovaná v Sovích horách, v obci s rozšířenou působností Głuszyca. V horní části zde najdeme dřevěný kostel postavený místními evangelíky v 16. století. 

Powrót do listy