01.03.2021

Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt „Ambasadorzy Turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w 2021 roku opierał się na dwóch najważniejszych obszarach: podniesienie kompetencji członków Stowarzyszenia LOT AW oraz stworzenie i wsparcie Szkolnych Klubów Turystycznych.  

Cykl szkoleń dla członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja dotyczył rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych osób pracujących w turystyce. Szkolenia prowadzili: Violetta Hamerska, prof. Piotr Gryszel, dr Wojciech Fedyk, Katarzyna Barwicka, Jacek Pielich, Magdalena Michalak , dr Izabela Gruszka i dr Marta Drozdowska.

Warsztatowy charakter spotkań pozwolił uczestnikom poznać motywy, oczekiwania i potrzeby turystów oraz trendy i tendencje na rynku gospodarki turystycznej, zwłaszcza w kontekście kryzysu pandemicznego w turystyce. Podsumowując:

Dwudniowe study tour dla członków LOT-u Aglomeracja Wałbrzyska, w którym udział wzięli przedstawiciele sektora publicznego i gospodarczego bardzo zintegrowało uczestników, przyczyniło się do odkrycia wspólnego potencjału i zachęciło do współdziałania w promocji lokalnych zasobów.

Drugim, ważnym założeniem projektu było utworzenie modelowych Szkolnych Klubów Turystycznych w pięciu szkołach podstawowych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Do projektu przystąpiły:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu - opiekun p. Monika Borecka

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świdnicy – opiekun p. Marzena Zięba

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu – opiekun p. Aleksandra Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy – opiekun p. Janina Pałys

Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach – opiekun p. Małgorzata Matuszna

W każdej z placówek odbyły się spotkania i prezentacje multimedialne o atrakcjach turystycznych regionu, prowadzone przez przewodników z przygotowaniem pedagogicznym. Członkowie Szkolnych Klubów Turystycznych otrzymali opracowane na potrzeby projektu Paszporty turystyczne Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska oraz materiały promocyjne i edukacyjne, które miały inspirować uczniów do odkrywania ciekawych miejsc podczas wycieczek. Do akcji tej aktywnie włączyli się członkowie LOT Aglomeracja Wałbrzyska (muzea, zabytki, atrakcje turystyczne, przewodnicy górscy) udostępniając nieodpłatnie obiekty i wspierając merytorycznie kluby i ich opiekunów.

Efektem projektu było stworzenie sieciowego produktu turystycznego – który tworzą tematycznie powiązane obiekty i atrakcje, niekonkurujące ze sobą lecz współpracujące. Ten model możliwy był do osiągnięcia dzięki partnerskim relacjom i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia. Dostrzeżenie wspólnego potencjału oraz jego wspólna promocja przyczynia się do widocznego efektu mnożnika turystycznego, który przekłada się na rozwój turystyczny obszaru. Tę sieć prezentujemy w dalszej części publikacji.

Projekt: . „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowany był ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/30/P/63003/2820/21/DT

Publikacje wydane w ramach projektu możliwe do pobrania w wersji pdf:

·        Publikacja Ambasadorzy turystyczni Aglomeracji Wałbrzyskiej

https://lotaw.pl/materialy-promocyjne/AMBASADORZY_TURYSTYKI_A5_2022.pdf

 

·        Paszport turystyczny LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej - publikacja skierowana do dzieci i młodzieży 

https://lotaw.pl/materialy-promocyjne/LOT_PASZPORT_TURYSTYCZNY.pdf

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy