15.03.2019

Upowszechnianie turystyki i promowanie walorów turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji: 15.03.2019 - 30.11.2019.  

W ramach zadania zostały zrealizowane trzy działania:

 

  1. Organizacja seminarium dla przedstawicieli członków LOT AW nt. korzyści z promocji tworzenia produktu sieciowego – 21.03.2019

Spotkanie zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku zostało prowadzone przez prof. Armina Mikosa v. Rohrscheidta. Celem seminarium było zapoznanie przedstawicieli członków LOT AW z korzyściami, jakie może przynieść tworzenie wspólnego produktu turystycznego.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni wszyscy członkowie Stowarzyszenia LOT Aglomeracja Wałbrzyska i była możliwość aby każdy przedstawiciel był reprezentowany przez 2 osoby. W spotkaniu wzięło udział 27 osób – byli to przedstawiciele 15 członków LOT AW. Lista obecności ze spotkania wraz z jego programem i informacją prasową znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Struktura seminarium obejmowała trzy moduły (jeden o charakterze wykładu, jeden  - konwersatorium i jeden – burzy mózgów oraz dyskusji sterowanej) przeprowadzone w ciągu 6 pełnych godzin.

Tematyka seminarium obejmowała:

1) formy efektywnego sieciowania oferty turystycznej w subregionie i w ramach systemów tematycznych,

2) korzyści z sieciowania oferty dla turysty i jego uczestników,

3) potencjał i możliwości sieciowania dla LOT AW.

Udział w szkoleniu wpłynął na lepszą współpracę członków LOT AW na rzecz wspólnej promocji regionu.

 

  1. W ramach projektu został opracowany i wydrukowany folder prezentujący różne warianty wycieczek na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Inspiracją do zamieszczonych w folderze programów wycieczek było zorganizowane wcześniej seminarium dla członków LOT AW.

Opisane wycieczki są dostosowane do potrzeb różnych grup turystów. Wydawnictwo zostało przygotowane w wersji  polsko - angielskiej. Wydawnictwo jest dystrybuowane poprzez członków LOT AW

Wydawnictwo stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

  1. Opracowanie mapy/kolorowanki

Został opracowany projekt mapki/ kolorowanki wydrukowanej w nakładzie 11 000 szt. jako bloczki po 50 szt. wyrywanych kartek w formacie A3 (jedna kartka mapki/kolorowanki wraz z opisem najważniejszych atrakcji turystycznych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania).

Materiały te były dystrybuowane przez członków LOT AW, w atrakcjach turystycznych, ale także w lokalach gastronomicznych, hotelach na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zgodnie z założeniami projektu autorem grafiki mapy- kolorowanki był Tomasz Maroński – znany wałbrzyski grafik i artysta.

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy