Centrum biurowo-hotelowe "DAKS"

Powrót do listy
Centrum biurowo-hotelowe "DAKS"
Plac Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych
tel.: (74) 842 34 41
e-mail: daks@centrumdaks.pl
www: www.centrumdaks.pl