dodano: 05.01.2021

Głuszyca

Głuszyca (něm Wüstegiersdorf) je městečko v Dolním Slezsku, pyšnící se výjimečnou krásou a bouřlivou historií. Jeho neobyčejná hodnota spočívá v poloze: v rozlehlé horské kotlině obehnané malebným pásmem Sovích hor ze strany východní a Suchých hor – části Kamenných hor – ze strany západní, a dále Valbřišských hor – od severu.

Głuszyca (něm Wüstegiersdorf) je městečko v Dolním Slezsku, pyšnící se výjimečnou krásou a bouřlivou historií. Jeho neobyčejná hodnota spočívá v poloze: v rozlehlé horské kotlině obehnané malebným pásmem Sovích hor ze strany východní a Suchých hor – části Kamenných hor – ze strany západní, a dále Valbřišských hor – od severu.


Obec Głuszyca vyrostla v blízkosti pramene řeky Bystřice. Již ve 13. stol. se na několika kilometrovém území podél řeky rozprostírala tzv. řetězová vesnice. Od pol. 18. stol. se zde rozvíjelo tkalcovství a v r. 1852 vznikla první mechanická tkalcovna. Trvalými památníky minulosti jsou z hlediska architektonického zajímavé zámečky a vilové objekty, které byly služebními rezidencemi majitelů továren. Ve 2. pol. 19. stol. se obec stala jedním z největších textilních středisek německé říše. Tradice textilní výroby byly obnoveny v poválečných letech. V 90. letech 20. stol. nastal úpadek glušického lehkého průmyslu. Prioritou dalšího rozvoje obce Głuszyca se staly cestovní ruch a rekreace, jimž přeje její atraktivní geografická poloha.

 

Magnetem lákajícím turisty do města Głuszyca je podzemní město Osówka. Nadzemní objekty i podzemní štoly vyhloubené do skály masivu Włodarz pod Osówkou, pocházející z období 2. sv. války, jsou součástí militantního investičního projektu Třetí říše v Sovích horách, známého pod krycím názvem „Riese” („Obr”).

 

Pozornost turistů si zcela jistě zaslouží i zřícenina středověkého, v Polsku nejvýše položeného hradu Rogowiec (Rohovec, 870 m) v horském masivu Jelenec s úžasnými výhledy na nedaleké hory.

 

Určitě stojí za to i prohlídka komplexu pěti rybníků, kaskádově položených podél lesní cesty vedoucí přes sedlo Przełęcz Marcowa v horském masívu Włodarz, nebo také nádherně položené vodní nádrže ve skalním lomu, po bývalých kamenolomech v obci Głuszyca Górna.


K aktivnímu odpočinku vybízí také 150 km tras Zóny MTB Głuszyca, jako součást tras Zóny MTB Sudety.

 

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy