dodano: 05.01.2021

Stare Bogaczowice

Osídlování obce Stare Bogaczowice má bohatou historii. Obce Chwaliszów a Stare Bogaczowice byly poprvé zmíněny v dokumentech z r. 1228, a to v aktech spojených se založením jindřichovského kláštera.

Osídlování obce Stare Bogaczowice má bohatou historii. Obce Chwaliszów a Stare Bogaczowice byly poprvé zmíněny v dokumentech z r. 1228, a to v aktech spojených se založením jindřichovského kláštera. V r. 1292 obce Chwaliszów a Stare Bogaczowice získali Cisterciáci v obci Krzeszów. Za vlády Boleslava I. se cisterciácké osady rozpínaly až pohltily i vesnice Gostków a Nowe Bogaczowice. Vesnice Struga, která je zmiňována od r. 1290, se stala rytířským sídlem. Na území současné obce tehdy kvetlo řemeslnictví, průmysl i hornictví: těžba vápence, železných a stříbrných rud. Kromě toho obec měla a dodnes má charakter zemědělský, přestože již na počátku 20. stol. se zde začal rozvíjet turistický ruch, neboť v minulosti zde byla dokonce činná i píjna minerálních vod. Nacházejí se zde také zajímavé sakrální památky, zzřícenina piastovského hradu Cisy, zámek Struga a řada turistických stezek, vč. zajímavé trasy na vyhlídkovou věž na hoře Trójgarb.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy