dodano: 05.01.2021

Walim

Počátky obce Walim jsou velmi málo zdokumentovány. Osídlena byla pravděpodobně v r.1220. Ve 12. až 14. stol. byla obec Walim (Waltersdorf) známa těžbou zlata a stříbra. Začátkem 14. stol. na hoře Chojna Bolko I vyrostl hrad Grodno, jehož zázemím se stala osada Zagórze Śląskie.

Počátky obce Walim jsou velmi málo zdokumentovány. Osídlena byla pravděpodobně v r.1220. Ve 12. až 14. stol. byla obec Walim (Waltersdorf) známa těžbou zlata a stříbra. Začátkem 14. stol. na hoře Chojna Bolko I vyrostl hrad Grodno, jehož zázemím se stala osada Zagórze Śląskie. Hrad Grodno zůstává v rukou Piastovců do r. 1392, následně přešel do českých rukou a nakonec v 16. stol. do vlastnictví rodiny pánů z Łagowa, kteří gotický hrad přestavěli do renesančního slohu a uvedli do podoby, v jaké přetrval dodnes.

Po mnoho století byla obec Walim spojená s tkalcovstvím a textilním průmyslem. Obec byla velká, bohatá, dobře rozvinutá a průmyslově vyspělá právě v oblasti tkalcovství. Současně se také stala módním letoviskem s významným výchozím bodem na Velkou Sovu – nejvyšší vrchol Sovích hor.

Rozvoj průmyslu a následně také cestovního ruchu způsobil, že tehdejší majitelé fabriky – Websky, Hertman a Wiese položili v r.1908 základní kámen výstavby železniční tratě spojující obce Jugowice a Walim. První vláček vyjel na trať 4. 6. 1914. V tehdejších Sudetech byly pouze dvě železnice s elektrickou trakcí. Železnice se stala velkou turistickou atrakcí. V letech 1911-1914 zde Němci vybudovali obrovskou vodní přehradu, která spoutala vody řeky Bystřice a vytvořila tím Bystřické jezero. Přehrada je vysoká 44 m, dlouhá 230 m a má 29-ti m základ. Takto vzniklá nádrž byla schopna pojmout 8 mil. m3 vody. Během 2. sv. války se hitlerovci v okolí obce Walim rozhodli vybudovat systém podzemních zbrojařských továren, aby se ubránili příp. náletům spojeneckých vojsk. Na území stavby vznikl stavební podnik s krycím názvem „Obr” (něm. Riese). V oblasti probíhajících prací vznikla pobočka koncentračního tábora GROSS-ROSEN. V r. 1995 byla 500 m dlouhá walimská trasa podzemními fabrikami zpřístupněna turistům.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy