dodano: 02.10.2014

Dom Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju ma już ponad 100 lat

„Po kościele widziałam plan nowego hotelu w Szczawnie, który będzie pod dachem za dwa tygodnie. Rozmawiałam z Keindorffem, naszym dyrektorem generalnym i architektem, oraz von Pohlem. Zamierzam wszystko zaprojektować sama, w tym len, srebro i porcelanę. Potrafię to zrobić lepiej i taniej niż oni. (…) Hotel powinien być zbudowany z drewna i kafli z miłymi, ładnymi heidelbergowskimi balkonami…” – pisała w swoim pamiętniku w listopadzie 1909 roku księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless (z domu Cornwallis-West), znana wszystkim jako księżna Daisy.

Podania związane ze Szczawnem – Zdrój, sięgającym korzeniami trzynastego wieku, już w średniowieczu wspominały o korzystnym wpływie wód mineralnych na zdrowie, ale ich źródła i skład chemiczny po raz pierwszy opisano dopiero w 1601 roku.

W XVII stuleciu Szczawno – Zdrój znane było jako uzdrowisko, jednak intensywny rozwój kurortu i kompleksowej przedsiębiorczości związanej z leczeniem oraz obsługą kuracjuszy, rozpoczął się w roku 1815, kiedy to Jan Henryk VI Hochberg (ród z pobliskiego zamku Książ, Właściciele Szczawna) postanowili stworzyć uzdrowisko na europejskim poziomie. Przez wieki ściągali tu liczni i sławni kuracjusze. W Szczawnie leczyli się m.in.: król August, cesarz Wilhelm II, Konstantyn – król grecki, car Mikołaj I, Winston Churchill, kardynał Adam Sapieha, Zygmunt Krasiński, Ludwik Zamenhof, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Brzechwa. Z kurortem związana jest również postać Henryka Wieniawskiego, który przyjeżdżał tu na leczenie i koncertował. W sezonie kurort ożywiał się niezwykle, a wielojęzyczny gwar nadawał mu międzynarodowy charakter.

W roku 2009 tj. setne urodziny – dostojny jubilat, szczawieński Dom Zdrojowy, emanował szczególnym czarem i magią atmosfery początków XX wieku.

„Po kościele widziałam plan nowego hotelu w Szczawnie, który będzie pod dachem za dwa tygodnie. Rozmawiałam z Keindorffem, naszym dyrektorem generalnym i architektem, oraz von Pohlem. Zamierzam wszystko zaprojektować sama, w tym len, srebro i porcelanę. Potrafię to zrobić lepiej i taniej niż oni. (…) Hotel powinien być zbudowany z drewna i kafli z miłymi, ładnymi heidelbergowskimi balkonami…” – pisała w swoim pamiętniku w listopadzie 1909 roku księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless (z domu Cornwallis-West), znana wszystkim jako księżna Daisy.

Na jubileusz 100-lecia istnienia Domu Zdrojowego 28 września 2009r. do Szczawna-Zdroju ściągnęły znaczące osobistości: urzędnicy państwowi, posłowie, przedstawiciele duchowieństwa i władz samorządowych, a także kuracjusze. Z uczestnikami jubileuszowego święta łączył się też książę Bolko VI Hochberg von Pless, wnuk pierwszych właścicieli hotelu, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć osobiście.

Autor: Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.

Powrót do listy