Dworzec Kolejowy PKP

Dworzec powstał w 1880 r., w związku z wybudowaniem linii kolejowej Kłodzko - Wałbrzych. U schyłku XIX w. kasa dworcowa sprzedawała rocznie 60 000 biletów. Znaczenie dworca zwiększyła zaczynająca się tu linia kolejowa do Świdnicy (i dalej do Wrocławia), uruchomiona w 1903 r. W latach 1908-1913 w związku z przekształceniem linii Kłodzko - Wałbrzych w dwutorową, dokonano zmian układu peronów. Powstała też lokomotywownia z obrotnicą średnicy 16 m. Przed 1914 r. otynkowano elewacje dworca. W latach 60. XX w. przeprowadzono gruntowny remont dworca, 20 lat później odświeżono tynki i stolarkę. W lokomotywowni istniał skansen zabytkowych wagonów, zarazem na bocznicach stały wagony adoptowane na domki kempingowe. Od lat 80. XX w. dworzec podupadał, zabytkowy tabor przestał być konserwowany i uległ destrukcji. Sam budynek dworca także ulega degradacji, a w 2006 r. wystawiony został na aukcji, mimo, że linia Kłodzko - Wałbrzych nadal służy nielicznym przewozom pasażerskim. Malowniczo położony w lesie, zespół dworca składa się z ceglanego, trójkondygnacyjnego budynku, wyspowych peronów z przejściami podziemnymi i obszernymi wiatami oraz sytuowanego nieco na wschód piętrowego magazynu, lokomotywowni i brukowanego placu załadunkowego. Zespół wzbogaca sytuowana nieco dalej wieża ciśnień i małe osiedle domów dla pracowników kolei z początku XX w.

W 1968 roku na stacji w Jedlinie-Zdroju zrealizowano część zdjęć do filmu Lalka.

Powrót do listy
Dworzec Kolejowy PKP
Dworcowa, 58-330 Jedlina-Zdrój