Přírodní rezervace Daisino jezírko

Východně od obce Lubiechów, na úbočí hory Witosz (456 m n. m.), se nachází geologicko-lesní rezervace „Daisino jezírko“, kterému se říká také Zelené jezírko. Jde o bývalý vápencový lom uzavřený v roce 1870, po čemž lom zaplavila srážková voda a vytvořila tak malé jezírko zelené barvy. Na úbočích klesajících do jezírka, a dokonce na cestě u vápenných pecí, můžeme najít četné zkameněliny korálnatců datované do svrchního devonu (asi 350 mil. let před n. l.). Po zaplavení se z kamenolomu stal cíl výletů knížecí rodiny z Książe. Častým hostem tu byla kněžna Daisy von Pless, která přikázala přestavět jednu z vápenných pecí na romantickou zříceninu.

Powrót do listy
Přírodní rezervace Daisino jezírko
,