Zřícenina hradu Cisy

Zřícenina gotického hradu z 13. stol. u úpatí Książecí chráněné krajinné oblasti. První hrad na tomto místě postavil s největší pravděpodobností kníže Boleslav I. za účelem ochrany hranice Slezska s Čechami. Byl zpustošen během husitských válek a stal se sídlem loupeživých rytířů. Opětovně byl zničen během třicetileté války (1618-1648) švédskými vojsky. Po opuštění se začal měnit v ruinu. Na začátku 20 stol. byl hrad opraven. V posledních letech na hradě probíhají rozsáhlé archeologické práce, které prokázaly, že hrad existoval už na začátku 13. století a musel patřit mezi významné pevnosti regionu.

Powrót do listy
Zřícenina hradu Cisy
,