Centrum vědy a umění Stara Kopalnia ve Valbřichu

Stara Kopalnia - Centrum vědy a umění je v evropském měřítku výjimečná kulturní instituce a turistická atrakce, v jejímž rámci působí Muzeum průmyslu a techniky, Centrum unikátní keramiky a Galerie současného umění. Sídlí v historickém, památkově chráněném komplexu budov bývalého černouhelného dolu „Julia“ a zahrnuje 17 unikátních budov zapsaných na seznam památek. Většina z nich byla postavena mezi lety 1867 a 1924, architektura bývalého dolu a zdejší sbírky jasně ilustrují proměny, jaké nastaly v technice a technologii práce hornického podniku. Turisté obklopení haldami a zelení mají možnost pobývat v přímém kontaktu s díly techniky a architektury ilustrujícími pokrok v rozvoji těžební techniky za uplynulých 150 let. Stara Kopalnia, bývalý důl „Fuchs“ / „Julia“ / „Biały Kamień“ / „Thorez“, protože v minulosti nesl různé názvy, je poslední kompletně dochovaný valbřišský důl, symbol a vzpomínka na Valbřišský uhelný revír, zlikvidovaný na přelomu 20. a 21. stol.

 

 

Valbřišský uhelný revír leží v charakteristické sníženině (pánvi), tzv. středosudetské depresi. V období svrchního karbonu (asi před 300 mil. lety) tady panovalo horké a vlhké klima a zdejší vegetace byla v průběhu času přepravována na dno pánve, kde následovalo ukládání sedimentu. Následně tuto oblast překryly usazeniny písků a bahen, které se v dalších obdobích proměňovaly a sedimenty v nich ležící z období karbonu se začaly přetvářet v černé uhlí. Pozdější vulkanické období a horotvorné pohyby způsobily, že se celá oblast ložisek uhlí zvlnila a přesouvala podél zlomů. Právě proto se zde uhelné sloje vyskytují v těžko dostupných, tenkých pásmech s mocností nepřekračující 2,5 m. Zpočátku se tady uhlí těžilo ražením štol v úbočí hory, ale s rozvojem hornických metod se začalo s dobýváním ložiska hlubinnou metodou. Pro tyto potřeby vznikly zděné těžní věže, které svým tvarem a dekorativními prvky navazují na obranné bašty. Časem k nim byly přistavěny ocelové těžní věže, u kterých vznikly stavby s těžními stroji. Z počátku se jednalo o parní stroje, v roce 1914 je nahradily dodnes používané elektrické stroje. 

Powrót do listy
Centrum vědy a umění Stara Kopalnia ve Valbřichu
ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel.: +48 74 667 09 70
www: www.starakopalnia.pl