Kostel Andělů strážných ve Valbřichu

Největší chrám ve městě. Jeho počátky jsou spojeny s malým katolickým kostelem sv. Michala, který byl na tomto místě postaven nejpravděpodobněji v 15. století. Spolu s růstem počtu obyvatel Valbřichu došlo ke zdemolování kostelíku a na jeho místě byl v letech 1898-1904 postaven nový podle proj. A. Langera. Kapitula Andělů strážných ve Valbřichu je novogotická, cihlová budova na půdorysu latinského kříže se štíhlou věží přistavěnou k západnímu korpusu. Interiér je zakončen síťovou klenbou. Bohaté vybavení a výzdoba kostela pocházejí z období založení. V presbytáři se nachází architektonický hlavní oltář z roku 1904. Do zdi kostela byly vsazeny barokní náhrobníky pocházející z předchozího chrámu.

Powrót do listy
Kostel Andělů strážných ve Valbřichu
,