Dřevěný kostel v Grzmiącí

Dřevěný kostel Narození Panny Marie postavený kolem roku 1588 s roubenou konstrukcí na kamenné podezdívce. Zpočátku to byl evangelický chrám. S koncem třicetileté války v roce 1648 stavba přešla do rukou katolíků. Halový interiér zakončuje dřevěná klenba. Dochované vybavení pochází ze 17. století (empory a křtitelnice) a 18. století (oltář). Ze severu ke kostelu přiléhá obdélná dřevěná věž krytá valbovou střechou.

Powrót do listy
Dřevěný kostel v Grzmiącí
,