Rezervace Bukowa Kalenica

Přírodní rezervace vytvořená v 60. letech 20. století ve vrcholové části pásma mezi horami Kalenica a Słoneczna. Na ploše 28 ha je chráněný, nejlépe dochovaný původní bukový les v Sovích horách. V lesním podrostu se nacházejí četná stanoviště vzácných a chráněných rostlin. Po hranici rezervace vede žlutá a červená turistická stezka.

Powrót do listy
Rezervace Bukowa Kalenica
,