Rezerwat Bukowa Kalenica

Rezerwat przyrodniczy utworzony w latach 60. XX wieku w szczytowej partii pasma pomiędzy wierzchołkami Kalenicy i Słonecznej. Na powierzchni 28 ha ochroną objęto tutaj najlepiej zachowany, pierwotny las bukowy w Górach Sowich. W runie leśnym znajdują się liczne stanowiska roślin rzadkich i chronionych. Granicą rezerwatu wiedzie żółty i czerwony szlak turystyczny.

Powrót do listy
Rezerwat Bukowa Kalenica
,