Literární procházkové stezky Włodzické vrchoviny

Tři značené procházkové stezky navazující na tvorbu spisovatelů spojených s regionem – Olgy Tokarczuk a Karola Maliszewského. Návrhy výletních tras vznikly při příležitosti festivalu Góry Literatury konaném ve městě Nová Ruda.

Literární stezka - Po stopách Teresy Chmury

Desetikilometrová trasa mezi Włodowicemi a Świerkami na severním okraji Włodzické vrchoviny. Název trasy odkazuje na hrdinku Teresu Chmuru, která se objevuje v románech držitelky Nobelovy ceny Olgy Tokarczuk Denní dům, noční dům a Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých.

Literární stezka - Chlebová cesta

Název trasy mezi Włodowicemi a českým Šonovem navazuje na starou pašeráckou cestu mezi pruským a rakousko-uherským státem. Stezka ukrytá vysoko v horách umožňovala vyhnout se celním poplatkům, což se podílelo na „výnosném obchodě“ v okolí. V dobách komunismu se po této trase utíkalo na Západ.

Literární stezka - Z denního domu do nočního domu

Inspirací k vyznačení stezky se stala kniha Olgy Tokarczuk Denní dům, noční dům, jejíž děj se odehrává v okolí Nové Rudy. Podél značené stezky se nacházejí tabule s úryvky textů z knihy polské držitelky Nobelovy ceny a Karola Maliszewského. Začátek trasy leží ve vesnici Krajanów a končí u Trojpanského kamene nad vesnicí Bartnica.

Powrót do listy
Literární procházkové stezky Włodzické vrchoviny
,