Hrad Grodno v Zagórzu Śląském

Podle tradice byl hrad Grodno postaven knížetem Boleslavem Vysokým v roce 1198. Jeho stavitelem ale pravděpodobně byl kníže Boleslav I. na konci 13. století a majetkem svídnických Piastovců zůstal do roku 1392, kdy přešel společně se svídnicko-javorským knížectvím do rukou českého krále. Po husitských válkách se stal skrýší loupeživých rytířů, kteří odtud pořádali loupeživé výpravy do okolí. Později pevnost přešla do majetku známých šlechtických rodů, např. Czettritzů a Hoch-bergů. V polovině 16. století provedl Maciej z Łagowa renesanční přestavbu hradu, přičemž kladl zvláštní důraz na zvýšení obytných hodnot a přizpůsobení obraně odpovídající moderním technikám válečného umění. V době třicetileté války hrad obsadili Švédové, kteří ho do značné míry poškodili. Další majitelé už o své sídlo takovou měrou nedbali, a to začalo pomalu upadat do čím dál horšího stavu. Na konci 17. století byl majitelem Jiří von Eben, za jehož vlády došlo k povstání okolních sedláků nespokojených s výměrem nájmu. Ti obléhali hrad a nevíme, jak by historie pro von Ebena dopadla, kdyby nebylo ze Svídnice přivoláno vojsko, které vzpouru krvavě potlačilo. V roce 1774 byl hrad opuštěn a zůstalo na něm jen několik členů služby. O 15 let později se zhroutila jedna stěna a od té doby sídlo rychle chátralo. Na začátku 19. století byly ruiny zajištěny a následně majitelé zámku, von Zedlitzowé, provedli několik konzervačních zásahů na dochovaných zdech, obnovili budovu brány a z pevnosti vytvořili turistickou atrakci, když zde založili malé muzeum a hostinec. Tuto funkci hrad plní i dnes. Monumentálnost hradu zanechává silný dojem. Příchozí vítá sgrafitem zdobená vstupní brána, částečně renesanční, obnovená Zedlitzy v roce 1924. Nad vstupem se nachází jejich erb a zvolání „Silně a věrně“. Na nádvoří, které tvořilo hospodářskou část celého komplexu, se nacházely pekárna, stáje, lázně apod. Dnes po těchto budovách zůstaly jen stopy. Zde také roste soudní lípa, pod níž měl pán hradu právo soudit své poddané za drobnější přestupky. V posledních letech hrad prošel modernizací. Vznikl nový multimediální sál, hostinec s restaurací a v budově brány se lze ubytovat.

Powrót do listy
Hrad Grodno v Zagórzu Śląském
Główna, 58-321 Zagórze Śląskie
tel.: 074 845 33 60
e-mail: zamek@grodnozamek.pl
www: www.zamekgrodno.pl