Muzeum starého kupectví ve Svídnici

Zajímavá muzejní instituce byla zřízena v budovách bývalé radnice stojící v centrální části svídnického náměstí. Na návštěvníky tady čekají sbírky obalů a měřicích zařízení, a dále rekonstrukce Domu váhy, Úřadu měr, koloniálu, hostince a lékárny. Na 1. patře lze navštívit pozdně gotický Sál radních. Místnost zakončenou žebrovou klenbou zdobí fragmenty maleb z 16. století s náboženskou tématikou. V Sálu radních je vystavena sbírka týkající se dějin a specifičnosti Svídnicka -nachází se zde např. velký model Svídnice 17. století.

Powrót do listy
Muzeum starého kupectví ve Svídnici
ul. Rynek 37, 58-100 Świdnica