Městské parky ve Svídnici

Zelené plochy zaujímají více než 30 procent rozlohy Svídnice. Charakteristickým prvkem městské krajiny jsou parky vzniklé na konci 19. stol. na místě vnějšího prstence opevnění pevnosti. Roste v nich kolem 120 druhů domácích a exotických stromů a keřů. Po 2. světové válce se jejich prostorové založení značně deformovalo, přesto stále mají velké kouzlo a stojí za to projít se uličkami ve stínu památných stromů. Nejstarší a nejcennější je stromový porost Parku mládeže rozkládajícího se na ploše 7,6 ha mezi ulicemi Kolejowa, Armii Krajowej a Tenisowa. Jeho část u dnešního autobusového nádraží byla kdysi posádkovým hřbitovem, což připomíná osamělý pamětný kámen a uprostřed jedné z uliček stojící obelisk obětí prusko-rakouské války z roku 1866. V parku rostou např. buky, tisy, borovice černá, jedla řecká, modřín, platan nebo jinan dvoulaločný. Oblíbeným místem procházek Svídničanů je Centrální park v jižní části města, nad potokem Witoszówka. Do 18. stol. nad potokem stávala vesnice Schreibendorf, zlikvidovaná ze strategických důvodů, protože ležela nedaleko vodní reduty svídnické pevnosti. V roce 1911 se zde konala velká celoněmecká výstava řemesel a průmyslu, Witoszówku překlenul krásný železobetonový most - první takový objekt ve Svídnici, a v roce 1916 byla postavena dodnes fungující sportovní hala. Poslední dobou proběhly velké změny v parku Gen. Władysława Sikorského v severní části Svídnice. Obnovy se dočkaly cestičky, bylo vybudováno dětské hřiště a výběh pro psy. Ozdobou parku je replika trojplošníku Fokker Dr. I, s nímž létal Manfred von Richthofen přezdívaný „Rudý baron“. Tento nejslavnější stíhací pilot 1. světové války pocházející ze Svídnice bydlel v nedaleké vile č. 19 v ulici Sikorského, kde do roku 1945 fungovalo muzeum věnované této osobnosti.

Powrót do listy
Městské parky ve Svídnici
,