Pomniki przyrody ożywionej

1. Lipa drobnolistna rosnąca w Walimiu przy ul. Kilińskiego 3, jej obwód pnia to 540cm, wysokość 22m, rozpiętość korony 20m, wysokość korony 18m. Jej wiek szacuje się na około 230 lat.

2. Lipa szerokolistna rosnąca w Zagórzu Śląskim na dziedzińcu Zamku Grodno. Szacuje się, że zadomowiła się tam około 260 lat temu, a wskazują na to jej wymiary: obwód pnia 660cm, wysokość 18m, rozpiętość korony 16m, wysokość korony 15 m.

Powrót do listy
Pomniki przyrody ożywionej
, 58-320 Walim, Zagórze Śląskie