Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

Kościół wzniesiony został prawdopodobnie w pocz. XVI w. Podczas wojny 30-letniej uległ znacznemu zniszczeniu, a jego odbudowa miała miejsce ok. 1650 r. Kolejna przebudowa datowana jest na 1880 r. Obiekt to skromna neogotycka budowla jednonawowa, z wydzielonym wielobocznie zamkniętym prezbiterium, z oskarpowaną nawą. Na osi przysadzista, masywna wieża, dołem kwadratowa, górą 8-boczna, zwieńczona ostrosłupowym hełmem pochodzącym z ok. 1880 r. Kościółek nakryty jest dwuspadowym dachem. Wewnątrz posiadał skromne wyposażenie, m.in. barokowy obraz Wniebowzięcia NMP z XVIII w. oraz droga krzyżowa z końca XIX w (przeniesiona najprawdopodobniej do kościoła parafialnego). Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1732.

Powrót do listy
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
Kłodzka 56, 58-340 Głuszyca Górna
tel.: 74-84-56-335