Budynki mieszkalne przy ulicy Noworudzkiej 13,15,17

Zespół pałacu kupieckiego, ul. Noworudzka 13,15,17:

Pałac, ul. Noworudzka 15 (Jedlinka), murowany, zbudowany w stylu neoklasycyzmu około 1792 r., dla kupca Theodora Langera; autor projektu nieznany, inspirował się zapewne architekturą kręgu C.G. Langhansa. Częściowa przebudowa w 1890 r., z inicjatywy nowego właściciela pałacu, Karla Augusta Kopke, zmieniła nieco detale wnętrz oraz partię środkową fasady przez dobudowanie balkonu z ażurową, żeliwną balustradą. Obecnie budynek zamieszkały, częściowo wynajęty przez instytucje. Zachowała się bryła budynku, wysoki, czterospadowy dach, układ i dyspozycja przestrzenna wnętrz, klatka schodowa i relikty wystroju wnętrz. Około roku 1976 wymieniono pokrycie dachu. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 1212 decyzją z dnia 15.12.1964 r.

Oficyna I, ul. Noworudzka 17, położona w południowej części zespołu, murowana, ok. 1792 roku. Obecnie częściowo zamieszkała. W 1992 roku przeprowadzono modernizację, remont wnętrz i elewacji budynku.

Oficyna II, ul. Noworudzka 13, położona w północnej części zespołu, murowana, ok. 1792 roku. Obecnie użytkowana jako biura. W 1992 roku przeprowadzono przebudowę oraz remont wnętrz i elewacji budynku.

Powrót do listy
Budynki mieszkalne przy ulicy Noworudzkiej 13,15,17
Noworudzka 13, 15, 17,, 58-330 Jedlina-Zdrój
www: