Zespół domu kupieckiego

Zespół domu kupieckiego ul. Hoża nr 2-6 (Jedlinka), obecnie dom lokatorski i dom mieszkalno- gospodarczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych Wałbrzych:

Dom nr 6 z reliktami warsztatu kupca płócienniczego na parterze. Zbudowany w 1693 (data z inicjałami F.T.A. w nadprożu drzwi wewnątrz) w miejscu wcześniejszego domu kupca M. Tauberta, po 1792 r., właścicielem budynku był kupiec G.W. Gotschalk, który był jednocześnie w posiadaniu zespołu pałacowego przy ul. Noworudzkiej 13-17. Dom przy ul. Hożej przebudowano w latach 1775-1800. Około połowy XIX w., zespół kupiecki przejął A. Kopke, również kupiec płócienniczy. Dom wpisany do rejestru zabytków pod nr 1736 decyzją z dnia 30.06.1966 r.

Dom nr 4, murowany z I połowy XIX wieku. W 1987 roku remont elewacji i częściowa modernizacja wnętrz.

Dom mieszkalno- gospodarczy nr 2. Obecnie mieszkanie służbowe Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Wałbrzychu. Budynek murowany początek XIX wieku, przebudowany koniec XIX wieku. W latach 80-tych XX w. przeprowadzono remont elewacji domu i obory.

Powrót do listy
Zespół domu kupieckiego
Hoża 2-6, 58-330 Jedlina-Zdrój