Rzeźba założycielki uzdrowiska ,,Charlotty"

Właścicielką zdroju była Charlotta Maximiliana, hrabina von Seher- Thoss, z domu von Puckler, wdowa po marszałku polnym, baronie Hansie Christophie, władająca majątkiem w Jedlince. Od jej imienia źródło, a następnie utworzona przy żródle kolonia otrzymały nazwę Charlottenbrunn. Miejscowość jako część majątku pańskiego w Jedlince dzieliła z nim kolejne zmiany właścicieli do 3 ćwierci XIX w., to jest do czasu utworzenia gminy miejskiej.

Do 1746 r., Charlotta von Seher - Thoss poczyniła szereg inwestycji w Jedlinie, zyskując sobie miano założycielki kurortu. Z jej inicjatywy przy Placu Zdrojowym (dom nr 6), wzniesiono niewielki barokowy dwór (Schlossel), pełniący funkcję pensjonatu dla rodziny właścicieli uzdrowiska (został on rozebrany po 1945 r.). W 1746 r. Charlotta von Seher-Thoss zrzekła się prawa do majątku na rzecz swojego syna, Johanna Augusta (zm. 1786 r.), który zbudował w Jedlinie dom rozrywki, tzw. Grosse Haus, pawilon do gry w bilarda, traktiernię, bazar.

Na Placu Zdrojowym znajduje się rzeźba założycielki uzdrowiska Charlotty von Seher-Thoss. Została wykonana przez światowej klasy artystę Roberta Sobocińskiego.

Powrót do listy
Rzeźba założycielki uzdrowiska ,,Charlotty"
Plac Zdrojowy 1, 58-330 Jedlina-Zdrój