Kolejowa wieża ciśnień, z 1910 roku

Wieża jest zlokalizowana na zboczu wzniesienia, w związku z czym jest niska (jedynie część zbiornikowa). Obudowa zbiornika jest ceglana, ośmiokątna; zbiornik stalowy, nitowany, z dnem wypukłym, o pojemności 50 m 3. Na wzgórzu powyżej wieży znajduje się studnia rozdzielcza. Wieża nigdy nie miała własnej przepompowni. Obecnie nie jest użytkowana.

Powrót do listy
Kolejowa wieża ciśnień, z 1910 roku
W lesie powyżej stacji PKP, 58-330 Jedlina-Zdrój