Nowy Dwór

Ruiny zamku Nowy Dwór położone są na szczycie Góry Zamkowej (618 m).Wczesne dzieje zamku nie są dobrze znane, przypuszcza się że jakiś gród mógł tu istnieć już w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o budowli pochodzi z 1364r. Powszechnie przyjmuje się, że zamek został wzniesiony przez księcia świdnickiego Bolka I na początku XIV wieku bądź przez Bolka II Małego w drugiej połowie XIV wieku. Razem z pobliskim Radosnem i Rogowcem stanowił wówczas jedną z warowni granicznych i miał chronić księstwo świdnicko jaworskie przed najazdami z południa.

Przez długi czas dzieje miasta i zamku były ze sobą silnie związane. Ten kto panował na zamku był zarazem właścicielem miasta.

W drugiej połowie XIV wieku zamek przeszedł w ręce Schoffów, następnie został sprzedany rodzinie Liebenthal, a potem Czettritzom. Właściciele zmieniali się dość często, panował na nim między innymi kanclerz króla węgierskiego Korwina Jerzy von Stein, a także rycerze – rozbójnicy. Ci ostatni grabili okoliczne wioski i miasteczka, czyhając szczególnie na bogatych kupców ciągnących karawanami do Świdnicy, miasta handlu i przemysłu. Jednak zamek ciągle powracał do rodziny Czettritz i trwało to do roku 1581, kiedy to część mieszkalna prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna uległa pożarowi, a Czettritzowie zdecydowali się na budowę nowej rezydencji, jaką był zamek „Wałbrzych”, obecnie Pałac Czettritzów.

W XV w. w okresie walk Władysława Jagiellończyka z Maciejem Korwinem, królem węgierskim, zamek jako warownia, wyposażona w artylerię odegrała ważną rolę. Z dokumentów wynika, że broni siecznej dostarczały takie miasta jak: Świdnica, Strzegom i Jawor, ośrodki wyrobów metalurgicznych i kuźnictwa.

W starym zamku w czasie wojny 30-letniej przeprowadzono jeszcze prace fortyfikacyjne, jednak tuż po wojnie został on ostatecznie opuszczony i popadał coraz bardziej w ruinę.

Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty dwóch budynków i mur otaczający dziedziniec. Mury zbudowane zostały z miejscowego kamienia na zaprawie wapiennej. Obronne ściany dziedzińca zachowały się do wysokości kilku metrów.

Dojście do zamku:
Żółtym szlakiem z Dworca PKP Wałbrzych Główny. Czas przejścia ok. 30 min.

Powrót do listy
Nowy Dwór
, 38-303 Wałbrzych