31.10.2022

Konferencja dla nauczycieli

28.10.2022 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli realizowana w ramach projektu pt. "Aglomeracja Wałbrzyska dzieciom" dofinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Program konferencji:

 

·       09.30 – 10.00 - rejestracja uczestników

·       10.00 – 10.15 - przywitanie uczestników

·       10.15 – 10.40 - Turystyka lokalna jako element edukacji - Krzysztof Maj-  członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

·       10.40 - 11.00 Lokalna Organizacja Turystyczna  Aglomeracja Wałbrzyska - turystyczny partner dla szkół – Anna Żabska - prezeska LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
i prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

ü  Wręczenie podziękowań dla przewodników oprowadzających w ramach wycieczek wakacyjnych pn. „#odkrywajlokalnie z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej”

·       11.00 -11.15 - Wkład nauczycieli w rozwój polskiej turystyki – Jacek Janowski – Polska Organizacja Turystyczna

·       11.15 - 11.30 - Potencjał turystyczny Aglomeracji Wałbrzyskiej jako destynacji atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży – Katarzyna Matuła – kierownik biura LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, przewodnik sudecki

·       11.30 -12.00 - Przerwa kawowa – networking w ramach stoisk członków LOT AW

·       12.00 -12.20 - Prawne aspekty organizacji turystycznych wyjazdów szkolnych – Jolanta Horyń - dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

·       12.20 - 12.40 - Szkolne Kluby Turystyczne – jak stworzyć i prowadzić i z jakiego wsparcia można skorzystać przy współpracy z LOT AW – Aleksandra Wójcik - Klub Turystyczny w PSP w Walimiu

·       12.40 -13.00 - Jak uczyć ciekawie o regionie – gotowe pomysły lekcji i programy wycieczek regionalnych – Anna Motyka, Maciej Meissner - przewodnicy sudeccy

·       13.00-14.00 – Networking   

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy