22.03.2022

Szkolenie pt. Wprowadzenie do Programu Interreg Czechy Polska 2021 do 2027

17 marca 2022 r. w Starej Kopalni odbyło się szkolenie dla przedstawicieli LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej przybliżające nowe projekty w ramach programu polsko - czeskiego Interreg, a także dotychczasowe doświadczenia. 

Projekty Interreg to duża szansa na dofinansowanie wielu działań m.in. w obszarze turystyki i kultury, a wzajemne kontakty i wymiana doświadczeń to duże wsparcie przy opracowywaniu wniosków i realizacji samych zadań. Wyremontowana Palmiarnia Wałbrzych, "Szlak Kamienia" jako produkt turystyczny Świdnicy i Strzegomia, zmodernizowana trasa w Podziemne Miasto Osówka, wyremontowana wieża widokowa na Włodzickiej Górze, wybudowana wieża widokowa w Mieroszowie, czy trasy rowerowe w Nowej Rudzie, to tylko niektóre efekty dotychczas realizowanych projektów polsko - czeskich. Zobaczymy co teraz się wydarzy na pograniczu

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy