11.02.2022

Konferencja prasowa LOT AW w wałbrzyskiej Harcówce

8 lutego 2022 r. w restauracja Harcówka w Wałbrzychu odbyła się konferencja prasowa LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie zostały podsumowane zadania zrealizowane w 2021 roku oraz został przedstawiony plan działania Stowarzyszenia na 2022 r. W konferecji wzięli udział od strony LOT AW członkowie zarządu : Anna Żabska, Roman Głód i Janusz Ogrodnik.

Podczas konferencji prasowej, w gościnnych progach jednego z członków stowarzyszenia PTTK Harcówka Wałbrzych przedstawiony został plan działania LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej na 2022 rok. Wśród głównych działań planowane są m.in:

- współpraca i wspólne projekty  - realizacja projektu pt. „Infomost między Polska a Czechami”  i realizacja kursów języka czeskiego dla członków LOT AW

- promocja turystyki rowerowej - oznakowanie tras, Festiwal Rowerowy

- #odkrywajlokalnie - cykl bezpłatnych wycieczek po Aglomeracji Wałbrzyskiej

- rozwój Szkolnych Klubów Turystycznych

- Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej

- promocja produktów lokalnych

- kolportaż materiałów promocyjnych

- wsparcie kadr turystycznych

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy