24.11.2020

Videospoty promocyjne LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozpoczynając od dziś w najbliższych 4 dnia na stronie https://www.facebook.com/LOTAglomeracjiWalbrzyskiej zostaną zaprezentowane cztery videospoty LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dziękujemy bardzo za realizację videospotów firmie Fotoacc Studio Filmowe oraz wszystkim członkom LOT AW, Zachęcamy do śledzenia naszego profilu Facebook.

 Harmonogram udostępniania filmów promocyjnych:

1)      24.11.2020 – wtorek - film pt. „Zabytki” 

2)      25.11. 2020 – środa - film pt. "Góry"

3)      26.11. 2020 – czwartek - film pt. "Natura-aktywnie"

4)      27.11. 2020 – piątek - "Film prezentujący członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska"

Każdego dnia o godzinie 8.30 pojawi się zwiastun filmu, a o 18.00 zostanie udostępniona pełna wersja filmu, który był poprzedzony zwiastunem.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” dofinansowanego z programu Interreg V-A Republikac Czeska – Polska. Nr projektu: CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304

 fot. Fotoacc Studio Filmowe

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy