28.05.2015

Rocznica 70-lecia Polskiego Osadnictwa oraz 25-lecia Odrodzonego Samorządu w Gminie Walim.

W dniu 27 maja 2015 roku w  Walimiu uroczyście upamiętniono 70 lat, jakie upłynęły od przyjazdu pierwszych osadników na teren gminy Walim, a także jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu.  Z tej okazji Włodarze Gminy Walim wszystkich kadencji Odrodzonego Samorządu, mieszkańcy naszej gminy  oraz zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie świętować te dwie niezwykle ważne, ale jakże różne uroczystości.

Obchody rozpoczęto od uroczystego otwarcia "trasy zdjęć" autorstwa śp. Filipa Rozbickiego -pierwszego powojennego organisty walimskiego kościoła. "Szlak powojennego Walimia", przygotowano ze zdjęć, wykonanych przez autora, który z pasją fotografował ludzi, architekturę i codzienne życie na przełomie lat 1947-1959.  Na zdjęciach tych utrwalono m.in. "świat którego już nie ma", a mianowicie krajobrazy i obiekty, bezpowrotnie utracone, ale także ludzi żyjących do dnia dzisiejszego, których dobrze znamy.

Mieszkańcy i zaproszeni goście oprowadzani przez Łukasza Kazka - Radnego Gminy Walim, regionalistę, mieszkańca  i miłośnika Walimia, pomysłodawcę tej wspaniałej inicjatywy, mieli okazję do powspominania bądź też do poznania dziejów Walimia.

Przy odsłanianiu zdjęć przez  osoby upamiętnione na fotografiach, nie brakowało łez i chwil wzruszenia.  

Punktem kulminacyjnym dzisiejszych obchodów było dotarcie na skwer przy Parku Jordanowskim, gdzie Wójt Gminy Walim wraz z panem Feliksem Matusik - przedstawicielem pierwszych osadników na terenie naszej gminy oraz wydelegowanym uczniem, dokonali uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, zadedykowanej "BYŁYM, OBECNYM I PRZYSZŁYM MIESZKAŃCOM WALIMIA".

Niezwykle podniosły charakter miał moment uroczystego przekazania flagi okrywającej tablicę najstarszemu mieszkańcowi Walimia - panu Kazimierzowi Wiśniowskiemu, a także poświęcenie tablicy przez Ks. Proboszcza Stefana Łobodzińskiego.

Uroczystości towarzyszyły także występy artystyczne poświęcone obu rocznicom. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach upamiętnili 70. rocznicę przybycia pierwszych osadników na ziemie obecnej Gminy Walim, zaś uczniowie z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu  uczcili 25 lat odrodzonego samorządu.

Na zakończenie uroczystości wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe znaczki okolicznościowe z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Autor: Urząd Gminy Walim

Powrót do listy