Logotypy źródła finansowania
17.04.2018

Konferencja pt. "Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych"

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska zaprasza przedstawicieli branży turystycznej - w tym przewodników oraz osoby zawodowo zajmujące się turystyką i promocją, w ramach działalności samorządowej i społecznej na konferencję pt. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”. Konferencja odbędzie się  17 kwietnia 2018 w Zamku Książ, ul. Piastów Śląskich 1 Wałbrzych o godzinie 10.00.   Planowany program konferencji:   Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska (LOT AW) – przedstawienie założeń Stowarzyszenia i możliwości współpracy – Anna Żabska (Prezes LOT AW i Prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.) Przedstawienie założeń projektu LOT Aglomeracja Wałbrzyska pt. Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” – Katarzyna Matuła (LOT AW,  Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.) Narodowy geopark Brumovsko a geoturystyka – Wyżyna Broumowska w ramach Sudetów Środkowych – Stanislaw Starik (Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s.) Zabytki i turystyka rowerowa na Ziemi Broumowskiej – możliwości rozwoju współpracy czesko-polskiej w turystyce – Libuše Růčková (koordynator projektu - Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s.)       Przerwa kawowa Potrzeby ruchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim – dyskusja i zebranie wniosków dotyczących potencjału rozwoju turystyki   Konferencja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego z programu Interreg V-A Republikac Czeska – Polska   Ze względów organizacyjnych pros?imy o potwierdzenie udziału w konferencji  na adres mailowy lot@lotaw.pl lub pod numerem telefonu 74 66 43 834 .

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy