Logotypy źródła finansowania
08.12.2020

Zapytanie ofertowe - Kampania promocyjna LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej (promocja online i przetłumaczenie strony internetowej na j. czeski).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej (promocja online i przetłumaczenie strony internetowej na j. czeski). Zadanie jest realizowane w ramach projektu Interreg V-A pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” (nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304)

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy