Logotypy źródła finansowania
13.10.2020

Informacja o braku złożonych ofert na organizację wizyty blogerów

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dot. organizacji wizyty blogerów w ramach kampanii promocyjnej LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej nie została złożona żadna oferta. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Interreg V-A pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych” (nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304).

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy