28.01.2018

Głuszyckie jubileusze małżeństw

„W radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie” – przeżyliście Państwo razem długie lata – tymi słowami burmistrz Roman Głód powitał zaproszone na uroczystość jubileuszy małżeństw pary świętujące w 2017 roku 35-ą, 40-ą, 45-ą, 50-ą, 55-ą, 60-ą, a nawet 65-ą rocznicę ślubu. Miniona niedziela 28 stycznia pozostanie na długo w pamięci prawie 50 świętujących par.

Gratulacje i kwiaty szacownym jubilatom przekazali burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Głuszycy i sekretarz Gminy Wiesława Moździerz oraz zastępca burmistrza Grzegorz Szymański i skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych.Jubilaci świętujący Złote Gody otrzymali ponadto listy gratulacyjne oraz medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 

W imieniu głuszyckich władz samorządowych burmistrz Roman Głód życzył wszystkim dostojnym Jubilatom długich lat w zdrowiu i pomyślności oraz przeżycia kolejnych pięknych rocznic ślubu.

 

Szanowni Jubilaci! Życzymy Państwu:

„Abyście dalej szli przez życie,

trzymając się mocno za ręce,

zawsze uśmiechnięci,

zawsze razem,

zawsze pewni swoich uczuć.

Niech los Wam sprzyja, niosąc powodzenie”.

 

Oprócz życzeń, gratulacji, toastu i wspólnego śpiewu „Sto lat” jubilaci świetnie bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Łysy Band”, który stworzył prawdziwie weselną atmosferę spotkania w odnowionej sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury. Słodki poczęstunek przygotowała restauracja „Stara Piekarnia” w Głuszycy.

 

 

 

 

 

 

Autor: Sabina Jelewska

Powrót do listy