20.09.2017

Gmina Walim dociepla budynki

Gmina Walim,  realizując rozpoczęte w roku bieżącym wieloetapowe zadanie pn. "Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych", zakończyła prace remontowe pierwszego budynku mieszkalnego, położonego w Dziećmorowicach przy ulicy Bystrzyckiej 48. W ramach tego zadania wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynku wraz z położeniem nowej elewacji zewnętrznej. Prace remontowe wykonują osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Walim w porozumieniu z Fundacją "Razem", realizatorem projektu  pn. "Wspieramy skutecznie od A do Z- atrudnienia", która przeszkoliła osoby trwale bezrobotne, aktywizując ich tym samym do pracy. Prace "dociepleniowe" wykonywane są również w  Walimiu, przy ul. Różanej 21.                      

Autor: Urząd Gminy Walim

Powrót do listy